Horse Inside out

Book a personal time for the immersive performance installation at ARoS Atelier here.

Horse Inside Out consists of a sculpture / installation large enough for one person to move through a crevice and travel through several rooms.
The work is a hybrid of sound, spoken poetry, installation art, performance / dance and kinetic interaction.

Photos: Jesper Lyng Michelsen

Horse Inside Out er en sanselig, interaktiv installation og performanceoplevelse på ARoS Atelier (DK), Reykjavik Kunstmuseum (IS) og AHJO Galleri (FI).

Horse Inside Out består af en skulptur/installation, der er stor nok til at én person kan bevæge sig ind gennem en sprække og rejse gennem flere rum.

Værket er en hybrid af lyd, talt poesi, installationskunst, performance/dans og kinæstetisk interaktion.

Horse Inside Out trailer

‧͙⁺˚*・༓☾ HORSE INSIDE OUT TRAILER ☽༓・*˚⁺‧͙We've been looking SO much forward to showing you our trailer, and finally it's here! Enjoy ✤°✧・゚We still have free appointments, so hurry up and book your time at https://horseinsideout.com/bookingVideo: Christoffer Brekne ༶

Slået op af Wunderland i Torsdag den 9. januar 2020

Scroll down for ENGLISH

DATO: 15. JANUAR -16. FEBRUAR 2020

TID:

Onsdage og fredage 14:30 – 18:00

Torsdage 17:15 – 20:45

Weekender 14:20 – 17:00

VARIGHED: 15 min

HVEM: for alle (børn under 14 og gangbesværede undtaget)

1 PERSON AD GANGEN:

Oplevelsen er for én person ad gangen. Du reserverer en personlig tid på www.horseinsideout.com eller ved indgangen til ARoS Atelier.

BOOKING: http://www.horseinsideout.com

Husk at komme senest 10 minutter før du skal ind, da du skal bekræfte din tid på en iPad ved Atelieret på ARoS Public, Niveau 3

BOOK EN FORMIDDAGSTID, FÅ GRATIS ADGANG OG VÆR MED I DEN ACADEMISKE RESEARCH: scroll ned til sektionen PRIVATE EVENTS (under sektionen PUBLIC EVENTS). Varighed ca. 1 time.

AKADEMISK FORSKNING

Et forskningsprogram i perception og virkelighedsopfattelse udføres sideløbende af universiteter i de tre lande af:

 • Interacting Minds Centre, AU, Aarhus
 • School of Experience Economy and Scandinavian Studies, Department of Culture and Communication, AU, Aarhus
 • ISLO – Education in Dance and Somatics at Eastern Findlands Sports Institute
 • Reykjavík University – Arts and Education

Read more about Experimenting, Experiencing, Reflecting (EER)
A collaboration between science and art led by artist Olafur Eliasson and scientist Andreas Roepstorff (Aarhus University), funded by the Carlsberg Foundation (2019-2023). Horse Inside Out by Wunderland is part of this project:

https://www.eer.info/activities/horse-inside-out

DET KUNSTNERISKE TEAM
Værket skabes af Wunderland i et samarbejde:

 • Koncept og visuel- og sensorisk idé: Mette Aakjær (kunstnerisk leder af Wunderland og performer DK)
 • Skulptur/installation: Mona Møller Schmidt (scenograf, DK),
 • Lyd: Thoranna Bjornsdottir (komponist, IS),
 • Tekst: Sonja Winckelmann Thomsen (forfatter, DK),
 • Maske- og kostumedesign og visuel medudvikler: Amanda Axelsen Sigaard (kostume-/tekstildesigner, DK)
 • Visuelt design, medudvikling: Amanda Vesthardt (tekstildesigner, DK)
 • Performer stand in: Molly Nyeland (stand in 7. – 16. februar 2020, danser DK),
 • Duftdesign: Mette Aakjær med assistance fra Sigrid Moses-jacobsen
 • Teknisk design og interaktivitet: DimsOs, DK.

PRODUKTIONSTEAM

 • Produktionsledelse: Katrine Kihm
 • Produktionsledelsesassistenter: Ida Ravn Homelius og Jeppe Sommer
 • PR: Winnie Handberg
 • Syning af skulpturens yderdel: Michael Nøhr
 • Konstruktion af bærende skelet: Jakob Hjuler
 • Assistent, håndsyning: Marina Therese Axelsen
 • Video: Christoffer Brekne
 • Fotos: Jesper Lyng Michelsen
 • Udvikling af bookingsystem: Jesper Lyng Michelsen

STØTTET AF:

Nordisk Kulturkontakt, Nordisk Kulturfond, Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje, Knud Højgaards Fond.

– Samt alle involverede kunst- ogforskningsinstitutioner.

WUNDERLANDS KUNSTNERISKE KERNEVÆRDIER

Det at møde sensorisk kunst kan give adgang til andre bevidsthedslag, som vi kender det fra drømme, associationer, smage eller dufte der giver hjertebanken, uden at vi helt ved hvorfor.

Hos Wunderland er vi optaget af, hvordan vi kan ændre bevidsthedstilstand gennem kropslige og  sanselige påvirkninger. Hvordan påvirker det vores oplevelse af os selv, andre og omgivelserne, når vi åbner for forskellige former for følt/sanset kropslig opmærksomhed og forbindelse?

______________________________________________________________________________

ARRANGEMENTER på ARoS:

Onsdag d. 8.jan. 18.30-20 Livemagasinet – ved Julie Krog Vistisen –  i snak med Wunderlands kunstnere om den multi-sensoriske, immersive skulpturinstallation med deltagerinvolvende performance Horse Inside Out.

Livemagasinet er et journalistisk sceneshow, hvor de historier, du læser på skrift, hører i radio eller ser på tv, udfoldes på en scene mellem journalister og kilder af kød og blod. Publikum er inviteret med til at tage del i debatten og opleve de gode fortællinger. 

Onsdag d.15. jan. 19.30 Mød kunstnerne fra Horse Inside Out –  en uformel snak med alle medvirkende Wunderland-kunstnere over et glas rødvin.

Wunderland skaber multisensoriske, publikumsinddragende værker. Når vi er i kontakt med krop og sanser oplever vi os selv og kontakten til andre anderledes – det har en transformerende, nogle gange ligefrem revolutionær effekt på vores realitetsopfattelse.

Wunderlands værker fordrer en intuitiv, associerende indre tilstand med adgang til det underbevidste, fællesbevidste og mytologiske lag.

Wunderland samskaber deres værker med internationale kunstnere fra forskellige kunstarter. Det er et tværæstetisk samarbejde mellem komponist, forfatter/lyriker, visuelle kunstnere, tekstilkunstnere, tekniske interaktionsdesignere og performere.

Koncept og vision udvikles af kunstnerisk leder Mette Aakjær og herfra udvikles værket i en kollaborativ proces.

Onsdag d. 22. jan. 19.30 Ulrikke Neergaard, KØS:   Performancekunst – billedkunst eller scenekunst?

Immersiv performance, interaktiv performance, deltagerinvolverende performance. Alle tre beskrivelser kunne passe på et værk af en billedkunstner OG på en forestilling af en scenekunstner… som højst sandsynligt ikke kender hinanden!

To miljøer skaber nært beslægtede værker, men performancekunstnere fra billedkunstmiljøet og scenekunstmiljøet kender meget lidt til hinanden.

Ulrikke Neergaard, direktør på KØS Museum for kunst i det offentlige rum faciliterer den 22. januar kl. 19.30 en samtale mellem Mette Aakjær, kunstnerisk leder af Wunderland og Kristine Agergaard, performancekunstner og den ene halvdel af kunstnerduoen J&K. I samtalen vil de tre udforske ligheder og forskelle mellem at arbejde inden- og uden for kunstinstitutionen og hvordan det at have ståsted inden for henholdsvis billedkunst- og scenekunstmiljøet påvirker de tværmedieale immersive, interaktive og deltagerbaserede kunstneriske strategier, som er centrale for både Wunderland og J&Ks praksis.

Talken er blevet til i et samarbejde mellem Aros Public, #KØS Museum for kunst i det offentlige rum og Wunderland.

Afholdes i Aros Public, niveau 3

Onsdag d. 5. feb. 19.30 Forskningsdelen af Horse Inside Out

Interacting Minds Center (IMC) og Wunderland fortæller om forskningsdelen af projektet – foreløbige erkendelser og om IMCs store research ”Experimenting, Experiencing, Reflecting: Art and science at work in the public realm

”Vi vil etablere et dialogisk tredje rum mellem kunst og forskning, hvor kunstens performative praksis og forskningens præcision, kan skabe nye erfaringer og invitere til omtanke og refleksion.

Både i kunsten og i videnskaben er spørgsmålet om ”deltagelse” helt afgørende. Hvordan skaber ”vi” fælles verdener sammen?” Andreas Roepstorff, IMC.

______________________________________________________________________________

Photos: Jesper Lyng Michelsen

ENGLISH:

HORSE INSIDE OUT
Horse Inside Out is a sensory, interactive installation and performance experience at ARoS Atelier (DK), Reykjavik Art Museum (IS) and AHJO Gallery (FI).
Horse Inside Out consists of a sculpture / installation large enough for one person to move through a crevice and travel through several rooms.
The work is a hybrid of sound, spoken poetry, installation art, performance / dance and kinetic interaction.

WHEN: 15. JANUARY -16. FEBRUARY 2020

TIME:

Wednesdays and Fridays 14:30 – 18:00

Thursdays: 17:15 – 20:45

Weekends: 14:30 – 17:00

DURATION: 15 min.

WHO: for everyone (except children under 14 years and people with walking difficulties)

1 PERSON AT THE TIME: You reserve a time at www.horseinsideout.com or at the installation and enter one person at the time.

BOOKING: http://www.horseinsideout.com

Remember to be there no later than 10 minuts before your booked time, as you have to confirm your booking at a tablet by the door to the Atelier at ARoS Public, Niveau 3

TAKE PART IN IMC RESEARCH

BOOK A TIME IN THE MORNING HOURS AND GET FREE ENTRANCE to the performance and to the Douglas Gordon Exhibition. Afterwards we will ask you some questions about your experience. Duration approx. 1 hour.
For booking: scroll down to the section “EVENTS for IMC Research” (beneath the section PUBLIC EVENTS).

ABOUT THE ACADEMIC RESEARCH
A research program in Sensory Perception and Perception of Reality is conducted as part of the project by universities in the three countries:

 • Interacting Minds Centre, AU, Aarhus
 • School of Experience Economy and Scandinavian Studies, Department of Culture and Communication, AU, Aarhus
 • ISLO – Education in Dance and Somatics at Eastern Findlands Sports Institute
 • Reykjavík University – Arts and Education

Read more about Experimenting, Experiencing, Reflecting (EER)
A collaboration between science and art led by artist Olafur Eliasson and scientist Andreas Roepstorff (Aarhus University), funded by the Carlsberg Foundation (2019-2023). Horse Inside Out by Wunderland is part of this project:

https://www.eer.info/activities/horse-inside-out

THE ARTISTIC TEAM
The work is created by Wunderland in a collaboration between:

 • Artistic director of Wunderland, viual and sensorial concept maker and performer: Mette Aakjær (DK)
 • Set designer/Visual artist: Mona Møller Schmidt (DK)
 • Composer: Thoranna Bjørnsdottir (IS)
 • Author: Sonja Winckelmann Thomsen (DK)
 • Mask and costume designer and assistant set designer: Amanda Axelsen Sigaard (DK)
 • Assistant set designer: Amanda Vesthardt (DK),
 • Temporary performer (7. – 16. February 2020): Molly Nyeland (DK)
 • Fragrance design: Mette Aakjær with assistants from Sigrid Moses-Jacobsen
 • Technical interactivity: DimsOs (DK).

PRODUCTION TEAM

 • Productionsleader: Katrine Kihm,
 • Productionsleader assistants: Ida Ravn Homelius og Jeppe Sommer
 • PR: Winnie Handberg
 • Video: Christoffer Brekne
 • Sewing the exterior of the sculpture: Michael Nøhr
 • Assistant for hand sewing: Marina Therese Axelsen
 • Construction of steel skeletan: Jakob Hjuler
 • Photos: Jesper Lyng Michelsen
 • Booking system development: Jesper Lyng Michelsen


SUPPORTED BY:

Knud Højgaards Fond

 • and by all involved art- and academic institutions.

WUNDERLAND’S ARTISTIC CORE VALUES

Meeting sensory art can give access to other layers of consciousness – those we know from dreams, associations, tastes or scents that make the heart beat quicker without us knowing why.

At Wunderland, we are concerned with how we can change the state of consciousness through bodily and sensory influences. How does it affect our experience of ourselves, others, and the environment, as we open to different kinds of felt / sensed bodily awareness and connection?